Change-over
Verandering door dialoog
Welkom

Zoekt u een partner die is gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingen binnen het veiligheidsdomein? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij kunnen u helpen bij:
  • het implementeren van nationaal of Europees veiligheidsbeleid;
  • het realiseren van een multidisciplinaire verandering binnen de veiligheidsketen;
  • het herinrichten van uw organisatie;
  • het realiseren van een Europees project binnen het veiligheidsdomein;
  • het aanvragen van een (Europese) subsidie.

Wij gaan voor succes! Succes betekent in onze ogen voor iedereen acceptabele en werkbare oplossingen. Wij hanteren dan ook een aanpak waarbij verbinding en dialoog centraal staan. Door alle betrokkenen daadwerkelijk met elkaar in gesprek te laten gaan, ontstaat een goede afweging tussen kansen en bedreigingen vanuit de omgeving en haalbare oplossingsrichtingen op basis van de sterkten en zwakten van de betrokken organisatie(s).    
 

 

 

WelkomFilosofieVeranderaanpakVeranderpleinPartnersContact